Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven, lokale besturen, middenveldorganisaties en de milieubeweging. Ze informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in haar visietekst.

Voorbeelden van Best Practices illustreren de concrete meerwaarde van energiebesparing in de praktijk. Uiteenlopend onderzoek verduidelijkt met cijfers en grafieken de bespaarde euro's, verminderde CO2-uitstoot en gecreĆ«erde werkgelegenheid.

Leden van Energy Saving Pioneers genieten van tal van voordelen

Wenst u meer informatie, neem dan zeker contact op.