U bent hier

ExxonMobil - Benelux

ExxonMobil is een olieproducent, gevestigd in Antwerpen,  die inzet op energie efficiëntie bij  productieprocessen in de industrie. ExxonMobil is het moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en Esso

 

ExxonMobil is sinds jaren systematisch op zoek naar nieuwe en verbeterde technologieën betreffende energie-efficiëntie.

Energie-efficiënte handelingen:

  • Het opnieuw gebruik maken van restwarmte in productieprocessen.

  • Het toepassen van warmtekrachtkoppeling

  • Het gecombineerd opwekken van stroom en stoom op raffinaderijen resulteert in een zeer hoog energierendement.

  • Gebruik maken van zuinigere automotoren. Dankzij de ontwikkeling van steeds zuinigere motoren is de gemiddelde voertuiguitstoot (ten opzichte van 1985) flink afgenomen en deze trend zal men trachten voort te zetten.

ExxonMobil heeft wereldwijd meer dan 85 warmtekrachteenheden gebouwd op 30 raffinaderijen, chemische fabrieken en aardgasverwerkende installaties. Dankzij deze investering is de uitstoot van broeikasgassen structureel verminderd met zeven miljoen ton per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijks van de weg halen van een miljoen auto's.