U bent hier

Stebo - Genk

Energy Saving Pioneers maakte voor de Utility2Build beurs te Kortrijk videoreportages van acht fenomenale energiezuinige gebouwen in Vlaanderen en Brussel. 

“Een ambitieus energiebesparingsbeleid stimuleert de werkgelegenheid. Het kan tot 400.000 extra jobs creëren in Europa tegen 2020. De coalitie van Energy Saving Pioneers vraagt dat de overheid de productie, ontwikkeling en onderzoek naar energiebesparende producten en diensten aantrekkelijk maakt.” (Benjamin Clarysse, Projectmanager Bond Beter Leefmilieu)

Stebo vzw is actief op 5 domeinen: buurtopbouwwerk, wonen, ondernemen, energie en tewerkstelling. Met hun passief, CO2-neutraal en energie-actief nieuwbouwkantoor zijn ze een toonbeeld voor toekomstgericht en duurzaam bouwen. Het gebouw produceerde al vanaf jaar één meer energie dan haar totale energiebehoefte, waardoor er terecht van een energie-actief kantoor kan gesproken worden. 

 

 

Belangrijkste energiebesparende kenmerken

  • Bij de materialenkeuze, zowel voor het gebouw als voor het interieur, werd gekozen voor materialen met een uiterst lage CO2-impact.
  • Dankzij de optimale isolatie van de bouwschil en de drievoudige beglazing van de ramen worden de verwarmings- en koelbehoeften van het gebouw drastisch beperkt.
  • Door de zuidelijke orientatie kan zonnewarmte het gebouw binnendringen in de winter en in de zomer zorgt automatisch gestuurde zonnewering dat de binnentemperatuur niet te hoog oploopt. 
  • De beperkte energie die het gebouw nodig heeft, wordt opgewekt door middel van de zonnepanelen die als dak fungeren.  
  • Verwarmen en koelen gebeurt met betonkernactivering. Door de dragende betonnen structuur lopen buisjes die naargelang het seizoen het beton afkoelen of verwarmen. Een balansventilatie met warmteterugwinning ververst de binnenlucht en recupereert een deel van de warmte van uitgaande lucht.