U bent hier

Lid worden

Wie

Energy Saving Pioneers is een coalitie van ondernemingen die ijveren voor een ambitieus energiebesparingsbeleid. Onze leden tonen aan dat er nog heel veel energie en geld te besparen valt met een doordacht gebouwontwerp, goede isolatie, zuinige verlichting, aansturing en onderhoud van technieken, performante gebouwverwarming, maar ook aandacht voor efficiënte industriële toepassingen als o.a. warmte- en koudeproductie, perslucht, motoren en ventilatoren,... Niet alleen de technische oplossingen zijn voorhanden, ook innovatieve financieringsmethoden als energieprestatiecontracten hebben hun werking al bewezen. De Energy Saving Pioneers vragen aan onze beleidsmakers om de markt van energie-efficiëntie te ondersteunen en zo maatschappelijke en economische winst te combineren.

Hoe

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 

Voordelen

Het jaar 2018 is cruciaal. Het Energiepact tussen de vier overheden in België zal de toekomst van de energietransitie bepalen. Tegen eind 2018 zal België ook het Energie- en Klimaatplan 2030 indienen bij de Europese Commissie. In dit plan zullen de concrete maatregelen staan die onze doelstellingen rond hernieuwbare energie en energiebesparing vastleggen voor de komende jaren.

 
Uw voordeel:

  • wij informeren u over de laatste evoluties in het energie-efficiëntiebeleid, heet van de naald. 
  • wij brengen uw bezorgdheden en belangen als voorloper in energiebesparing onder de aandacht bij Vlaamse en Europese beleidsmakers. Wij brengen u in rechtstreeks contact met beleidsmakers tijdens ronde tafelgesprekken.
  • we creëren samen met u een grotere markt voor energiebesparende diensten en producten
  • we zetten uw  innovatieve oplossingen publiek in de kijker
  • we voeren het maatschappelijke debat over het belang van energiebesparing 
  • U maakt deel uit van een geëngageerde coalitie van voorlopers in Vlaanderen

 
Treed toe tot de Energy Saving Pioneers en zorg er mee voor dat de markt van energie-efficiëntie alle kansen krijgt in Vlaanderen!