U bent hier

Studiedag: Energie-efficiëntie: kansen voor Vlaanderen dankzij Europa

20 september 2019, Bezoekerscentrum Vlaams Parlement, Brussel

Bond Beter Leefmilieu organiseerde in samenwerking met Energik, OVED en Pixii een studievoormiddag over energie-efficiëntie. Eind vorig jaar sloten de Europese instellingen een akkoord over de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn. De EU wil tegen 2030 32,5% energie besparen. Nu is het aan Vlaanderen om deze regelgeving te implementeren. Hoe maken we hier een succesverhaal van? Welke maatregelen kan Vlaanderen nog nemen op vlak van gebouwen, industrie en mobiliteit? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit het buitenland?

Download hier de presentaties:

Anne Katherina Weidenbach van de Europese Commissie DG Energy doet uit de doeken wat de herziene richtlijn inhoudt voor lidstaten en hoe die zich verhoudt binnen het volledige Clean Energy Package.

Stefan Scheuer van de Coalition for Energy Savings geeft aan hoe lidstaten vanuit de Europese regelgeving tot ambitieuze actie op het terrein kunnen komen. 

Dr. Barbara Schlomann van het Fraunhofer Institute stelt de nieuwe studie ‘Energy Savings Scenarios 2050’ voor die beschrijft hoe nieuwe trends als digitalisering, deeleconomie en circulaire economie tot ongeziene energiebesparingen kunnen leiden. 

 

Annemie Bollen van SERV zet vervolgens de schijnwerpers op de energie-efficiëntiemaatregelen in het Vlaamse ontwerp energie- en klimaatplan 2030. Volstaan die om de doelstellingen te behalen? Hoe financieren we dit? En welke instrumenten hebben we nodig?

We sluiten af met drie parallelle sessies over energie-efficiëntie in gebouwen, industrie en mobiliteit.

Een initiatief van Energy Saving Pioneers / Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met OVED, Energik en Pixii. Met steun van het Vlaams Parlement en onze sponsors Boydens en Encon