U bent hier

Visietekst

In de coalitie Energy Saving Pioneers brengt Bond Beter Leefmilieu voorlopers in energiebesparing samen. Samen ijveren de leden voor een omzetting van de Energie Efficiëntie Richtlijn (2012/27/EU) in nationale en gewestelijke wetgeving en Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 die leiden tot maximale energiebesparing. Alle leden van deze coalitie benadrukken daarbij de ecologische, sociale en economische meerwaarde van energiebesparing. 

De visietekst (2014) ligt aan de grondslag van de coalitie. De tekst bevat 10 beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse- en Federale Regering: 

1. Stel een bindende en ambitieuze energiebesparingsdoelstelling centraal. 

2. Implementeer een portfolio van structurele maatregelen voor nieuwe energiebesparing.

3. Stimuleer energiebesparing in het gebouwenbestand.

4. Stimuleer energiebesparing in bedrijven. 

5. Maak nuttig gebruik van restwarmte.

6. Zet in op flexibiliteit en vraagsturing.

7. Investeer in jobs en opleiding.

8. Streef naar eenduidig en transparant beleid.

9. Vervul als overheid een voorlopersrol.

10. Betrek stakeholders actief bij de ontwikkeling en uitvoering.