Home

 

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. De groep bestaat uit vooruitstrevende bedrijven en de milieubeweging. Leden van Energy Saving Pioneers genieten van tal van voordelen. 

De coalitie informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing en ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in haar visietekst.

Treed toe tot de Energy Saving Pioneers en zorg er mee voor dat de markt van energie-efficiëntie alle kansen krijgt in Vlaanderen!